Många fel när Skatteverket granskar utländska tjänstepensioner