Ökad kunskap behövs för att förbättra för personer med skyddade personuppgifter