360 000 lantbruksfastigheter ska få nya taxeringsvärden