Tillgängligörande av forskningsresultat

Att forskningsresultat sprids och tillgängliggörs är en förutsättning för att vi ska ha en framåtrörelse i forskningen och därmed fortsätta vara ett samhälle med innovationskraft, skriver PRV:s Generaldirektör Peter Strömbäck, i en debattartikel i Altinget idag.

Social tagging: >

Comments are closed.