Skatteverket välkomnar genomlysning av beskattning av prostitution