Skatteverket föreslår förenklad beskattning av bilförmån