Archives for februari2024

Nya verksamt.se lanserad

Verksamt.se, webbplatsen där vi tillsammans med flera andra myndigheter ger samlad information och stöd till företag, har fått en ny design och en ny teknisk plattform.

Rejäl ökning av antal varumärkesansökningar i Gävleborg

Antalet varumärkesansökningar i Gävleborg till PRV ökade med nästan 14 procent under helå2023 jämfört med året innan.

Rejäl ökning av antalet varumärkesansökningar i Örebro

Antalet varumärkesansökningar i Örebro till PRV ökade med drygt 10 procent under 2023 jämfört med året innan.

Antalet registrerade varumärken ökade i Stockholm

Antalet varumärkesansökningar i Stockholm till PRV ökade under 2023. Till skillnad från Sverige som helhet samt Västra Götaland och Skåne.

Markant ökning av varumärkesansökningar i Västmanland

Antalet varumärkesansökningar i Västmanland till PRV ökade med nästan 12 procent under 2023 jämfört med året innan.

Ökat antal varumärkesansökningar i Dalarna

Antalet varumärkesansökningar i Dalarna till PRV ökade med nästan sex procent under 2023 jämfört med året innan.

Antalet registrerade varumärken backade 2023

Antalet varumärkesansökningar i Sverige minskade med drygt fyra procent under 2023 jämfört med samma period år 2022.