Markant ökning av varumärkesansökningar i Västmanland