Så undviker du fördröjning i handläggningen av din flyttanmälan