Myndighetsgemensam lösning kan täppa igen säkerhetsluckor