Ändring i patentlagen angående nya medicinska användningsområden

Den 1 juli 2011 träder en ändring av 2 § patentlagen i kraft som medför att där uttryckligen kommer att stadgas om möjligheten att bevilja patent på nya medicinska användningar av i och för sig redan kända ämnen. Möjligheten till patent på så kallade efterföljande medicinska indikationer är redan gällande rätt i Sverige och författningsändringen sker helt i förtydligande syfte som ett led i…

Social tagging: >

Comments are closed.