Två nya online-tjänster via eOLF i PCT-ansökningar

Nu är det möjligt att lämna in Demand (begäran om patenterbarhetsprövning) elektroniskt via formuläret PCT-DEMAND. Du kan också lämna in alla olika slags svaromål i PCT-ärenden elektroniskt via formuläret PCT-SFD. De nya formulären PCT-DEMAND och PCT-SFD finns tillgängliga för våra kunder via LiveUpdate, de kan också laddas ned från EPO:s webbplats. För dig som inte tidigare använt eOLF-program…

Social tagging: >

Comments are closed.