Förlängt tilläggsskydd för läkemedel

Alla läkemedel som ska godkännas för försäljning måste numera ha utprovats för barn. När dessa studier har genomförts kan patenthavaren få sitt tilläggsskydd till patent förlängt med sex månader. Patent- och registreringsverket, PRV, håller ett halvdagsseminarium om vad som krävs för att få förlängd tilläggsskyddstid. Kraven i EG-förordningen som reglerar detta kan ge vissa frågor och…

Social tagging: >

Comments are closed.