Giftermål och namnbyten går hand i hand

2008 blev ännu ett rekordår i namnbyte visar ny statistik från Patent- och registreringsverket (PRV). Många väljer att skapa helt nya efternamn och många ansöker om sitt nya namn i samband med giftermål. Under 2008 inkom det 7619 ansökningar för namnbyte till PRV. 2007 var samma siffra 7513, en ökning med 106 ansökningar. Ökningen är inte lika stor som den varit tidigare år men följer trenden a…

Social tagging: >

Comments are closed.