Statistik tilläggsskydd

PRV noterar en markant ökning av ansökningar om tilläggsskydd till patent. Under 2012 inkom 47 ansökningar om tilläggsskydd till patent, och under 2013 inkom 61 ansökningar. Ökningen förefaller bestå under 2014 – fram till den 19 mars har inkommit 23 nya ansökningar om tilläggsskydd till patent.

Social tagging: >

Comments are closed.