PRV utlyser en uppsatstävling

Patent- och registreringsverket (PRV) utlyser en uppsatstävling om skyddsrätter för design, patent och varumärken! Uppsatsen ska vara ett examensarbete på lägst kandidatnivå (motsvarar 15/30 hp) och kommer att bedömas utifrån uppsatsens relevans och nytta för design-, patent- och varumärkesområdet. Problematisering, språk och struktur kommer också att bedömas. Uppsatsen ska vara godkänd från…

Social tagging: >

Comments are closed.