Sverige har anslutit sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Sverige har anslutit sig till Singaporekonventionen om varumärkesrätt och konventionen kommer att träda ikraft för Sveriges del den 16 december 2011. Det övergripande syftet med konventionen är att skapa ett modernt internationellt regelverk för att harmonisera reglerna för varumärkesregistrering. Konventionen reglerar också huvudsakligen frågor kring förfarandet för att registrera ett varumärk…

Social tagging: >

Comments are closed.