Intensiva förberedelser inför CPC

I oktober 2010 beslutade EPO och USPTO att starta ett samarbete om att ersätta sina interna patentklassystem med ett gemensamt system, byggt på EPO:s interna system ECLA. På ytan kommer systemet, som döpts till ”Cooperative Patent Classification” (CPC) att likna det internationella patentklassystemet (IPC). Klassymbolerna kommer att följa samma standarder och reglerna för identifiering av…

Social tagging: >

Comments are closed.