Nyföretagandet minskade i augusti

Registreringen av nya företag på Bolagsverket minskade med -2,3 procent under augusti månad jämfört med augusti 2011. Under augusti 2012 registrerades 4.996 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Samma månad förra året nyregistrerades 5 113 företag. Det innebär en minskning med totalt 117 företag.

Social tagging: >

Comments are closed.