Kraftig minskning av nyföretagandet i november

Registreringen av nya företag på Bolagsverket minskade med 17,5 procent under november, i jämförelse med förra året. Under november 2012 registrerades 5 191 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Samma månad förra året nyregistrerades 6 294 företag. Det innebär en minskning med totalt 1 103 företag för perioden.

Social tagging: >

Comments are closed.