Elektronisk distribution av anförd litteratur

Från och med 13 november 2012 distribuerar PRV litteratur (NPL) som anförs i patentärenden elektroniskt via e-tjänsten ”Anförda dokument”. Det innebär att alla anförda dokument i patentärenden nu blir elektroniskt tillgängliga för dig som är kund. Tidigare har endast patentdokument distribuerats via Anförda dokument, anförd litteratur har skickats i pappersformat. Observera att litteratur som…

Social tagging: >

Lämna ett svar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.