Färre företag även i juli

Den svaga trenden för nyföretagandet fortsätter. Under juli månad nyregistrerades 3 363 företag på Bolagsverket jämfört med 3 544 föregående år. Det är en minskning med 181 företag eller -5,1 procent jämfört med juli 2012. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Social tagging: >

Comments are closed.