Nyföretagandet ökade i juli

Under juli nyregistrerades 3 457 företag på Bolagsverket jämfört med 2 937 i juli 2010. en ökning med 17,7 procent. Sedan årskiftet har 42 723 nya företag registrerats mot 35 624 företag under samma period 2010. Uppgången för årets sju första månader är 19,9 procent.
Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Social tagging: >

Comments are closed.