Samverkan för bättre mottagande av nyanlända i Södertälje

Nyanlända svenskar som kommer till Sverige för att etablera sig här ska få bättre stöd av myndigheterna i ett tidigt skede. Skatteverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun arbetar tillsammans i ett projekt för enklare rutiner mellan myndigheterna för att underlätta situationen för de nyanlända.

Social tagging: >

Comments are closed.