Ett av tre jobb uppkommer tack vare immaterialrätt

En omfattande EU-studie påvisar ett direkt samband mellan EU-ländernas ekonomi och immaterialrätt. Studien visar att 40 % av Europas totala ekonomi genereras inom immaterialrättsintensiva företag. I går presenterade OHIM en färsk EU-omfattande studie – den första i sitt slag – om kopplingen mellan Europas länders ekonomi och immaterialrätt. Studien visar tydligt att effekterna av immateriella…

Social tagging: >

Comments are closed.