Regeringsförslag om nationella patentansökningar på engelska

Regeringen har överlämnat ett föreslag till Lagrådet om att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Förslaget, som baseras på Patentspråksutredningen, syftar till att sökandena ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Lägre översättningskostnader i samband med patentansökningar främjar forskning och innovationer, skriver regeringen i den remiss so…

Social tagging: >

Comments are closed.