Myndigheter samarbetar för innovativa företag

Svensk tillväxt och hur innovativa företagare hanterar sina immateriella tillgångar går hand i hand. VINNOVA och Patent- och registreringsverket (PRV) annonserar idag att de fortsätter sitt samarbete för att stärka små och medelstora företags förmåga att hantera sina immateriella tillångar. Det var i slutet av november 2011 som regeringen gav PRV och VINNOVA uppdraget att gemensamt stärka små o…

Social tagging: >

Comments are closed.