Klasslistor för sökning av gamla patentdokument uppdaterade

Den svenska versionen av det tyska patentklassystemet har moderniserats och anpassats till IPC. Det tyska klassystemet (DPK) kommer under överskådlig framtid att vara ett viktigt hjälpmedel för att söka i de svenska patentdokument som publicerades före 1972. Därför har hela de svenskspråkiga klasslistorna under det gångna året systematiskt gåtts igenom och moderniserats för att göra dem lättare…

Social tagging: >

Comments are closed.