Rutavdragen fortsätter att öka, men rotavdragen minskar

Skatteverket betalade ut närmare 16,6 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rutarbete under 2013, vilket är ca 260 miljoner kronor mindre än året före. Rotavdragen har minskat under 2013, medan rutavdragen har fortsatt öka.

Social tagging: >

Comments are closed.