Skatteverket utreder förutsättningar och konsekvenser för att flytta verksamhet från Åmål till Karlstad

Regionskattechef Karl-Johan Ekström har beslutat att utreda förutsättningar och konsekvenser för en ändring av kontorsstrukturen och den handläggande verksamheten gällande skattekontoren i Åmål och Karlstad.

Social tagging: >

Comments are closed.