Skatteverket utreder förutsättningar och konsekvenser för att flytta verksamhet från Mora till Falun