Enhetligt patentskydd i EU

Regeringen har den 18 mars lämnat en proposition om enhetligt patentskydd i EU till riksdagen. Det föreslås att riksdagen ska besluta om vissa ändringar i patentlagen, godkänna (ratificera) överenskommelsen om en gemensam europeisk patentdomstol och även godkänna ett avtal om en svensk-baltisk regional avdelning av denna gemensamma domstol. För att systemet med enhetligt patentskydd och en…

Social tagging: >

Comments are closed.