Immaterialrättsstatistik för tillväxt

Sverige är ett innovativt och kreativt land. Internationella patentansökningar, s.k. PCT-ansökningar ökade under 2013 i världen med 5,1 procent, för svenska sökande var ökningen hela 10,4 procent.  I PRV:s statistikårsbok för 2013 serveras en färsk bild av vad som sker på patent-, varumärkes- och designområdet. Statistikuppgifterna hämtas från PRV:s stora databank som är fylld med den senaste…

Social tagging: >

Comments are closed.