Utlandsbosatta fastighetsägares uthyrningar och försäljningar granskas

Personer som är bosatta utomlands och som äger fastigheter i Sverige ska deklarera eventuella uthyrningar av bostäder och försäljningar, men reglerna efterföljs inte alltid. Skatteverket granskar nu utlandsbosatta personers försäljningar av skogsfastigheter och uthyrningar av bostäder för att se hur mycket felaktigheter som förekommer.

Social tagging: >

Comments are closed.