Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Skatteintäkterna blev 1611 miljarder år 2013

De totala skatterna uppgick till 1 611 miljarder kronor 2013, vilket var en ökning jämfört med 2012 då de totala skatterna uppgick till 1 570 miljarder kronor. Det framgår av en ny sammanställning från Skatteverket.