Skatteverket avvaktar med beslut om flytt av verksamhet

Regeringen har aviserat att Statskontoret ska få i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för myndigheters lokaliseringar. Därför kommer nu Skatteverket att avvakta med beslut om flytt av verksamhet från nio orter till närliggande orter.

Social tagging: >

Comments are closed.