Extern granskning av händelser efter Uppdrag granskning

Skatteverket har beslutat att det ska genomföras en extern utredning av frågor som uppkom med anledning av programmet Uppdrag granskning. För att garantera utredningens oberoende och trovärdighet ska den inte göras av Skatteverket självt, utan den ska göras externt. Uppdraget har gått till Trafikverkets internrevision.

Social tagging: >

Comments are closed.