15 miljarder kronor betalades ut för rot- och rutavdrag 2016

15 miljarder kronor betalades ut i rot- och rutavdrag 2016. Det innebär att rot- och rutavdragen minskade med 8,3 miljarder kronor jämfört med året före. En orsak till minskningen är ändrade regler. 2016 sänktes skattereduktionen för rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

Social tagging: >

Comments are closed.