42 organisationer har hittills godkänts för gåvoskatteavdrag