Förbättrad regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller