Svartstädning, id-fusk och oredovisade förmåner granskas