Informationsbrev ökade redovisningen av kapitalinkomster