Fem tips till den som fortfarande har deklarationen framför sig