Så undviks vanligaste felen i deklarationen för enskild näringsverksamhet