Förslag på åtgärder för att förbättra folkbokföringen