Redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev gällandeåtervändandearbetet