Kina fortsatt världsetta gällande immaterialrätt – men Sverige ökar

Kina har under lång tid abonnerat på förstaplatsen när det gäller antalet ansökningar om immaterialrättsligt skydd inom design, varumärken och patent. Ny statistik från den globala immaterialrättsorganisationen WIPO visar att Kina står för nästan hälften av världens totala antal ansökningar. Men även Sverige utmärker sig – här har antalet ansökningar ökat de senaste åren och räknat per miljon invånare ligger Sverige på tredje plats i antal inskickade internationella patent (PCT-ansökningar).

Social tagging: >

Comments are closed.