”Nu fattar jag varför det är viktigt att betala skatt”