Påhittade inkomstuppgifter fortsatt växande problem