Statens personadressregister SPAR tas över i egen regi av Skatteverket